Sussi’s blog


Derfor er jeg målrettet (selvom det er umoderne)

I politiken d. 20. marts skrev Jonathan Løw, at mål forhindrede ham i at være fleksibel. Derfor satte han ikke mål og anbefalede andre heller ikke at gøre det.

Jeg sætter pris på den debat han og mange andre skaber, men jeg har en anke imod at droppe målene. Personligt sætter jeg mål både dagligt og på længere sigt. Det betyder ikke at de er rigide eller forhindrer mig i fleksibilitet. Det er jo mine mål og op til mig at ændre dem når jeg vil. Men det er en fordel jeg har som selvstændig. Den havde jeg ikke som ansat.

Derfor mener jeg debatten er relevant. Vi skal dog være varsomme med ikke at lade os drive af en nihilistisk modtrend, der angiver, at mål nu er meningsløse. Det er de tværtom.

 

Den følsomme hjerne

Jeg tror vi alle sætter mål. Vores hjerner tænker ikke naturligt i SMART mål, altså specifikke, målbare, attraktive, realistiske og tidsbestemte mål. Hjernen tænker i billeder og følelser, der ikke altid har samme logiske opsætning.

 

Den amerikanske hjerneforsker Antonio Damasio siger: ”There is no such thing as a mind without emotion. We have a mind with images flowing […] pictures of the world or sounds of the world, and we also have, in response to every one of those images some kind of emotion and some kind of feeling that comes on the hills of that emotion. We are not necessarily thinking machines, we are feeling machines that think.”

 

Damasio pointerer, at følelserne hjælper os til at dirigere væk fra smerte og hen imod nydelse. Funktionen hjælper os til at overleve. Formålsdefinition opstår i den bevidste hjerne når selvet kobles på. Ifølge forfatteren til bogen ”The Third Basic Instinct” Alex S Key er det grundlaget for religion. Hans definition af det tredje menneskelige behov, der adskiller os fra dyrene, er nysgerrighed og læring. Vi har et behov for, at give vores oplevelser mening for at opnå læring. 


De vanedannende mål

Den amerikanske coach og forfatter Anthony Robbins definerer seks grundlæggende menneskelige behov: Sikkerhed/Tryghed, Variation (usikkerhed), Værdi, Kærlighed, Vækst og at Bidrage. Disse behov driver vores adfærd. Men han påpeger også en klassisk fejlfortolkning af dem, hvor penge bliver opfattet som vejen til sikkerhed, kærlighed og vækst.

 

Denne fejlfortolkning fremhæver Simon Sinek også i sin bog ”Leaders Eat Last”. Når vi opnår et mål såsom et vist antal likes på facebook, så frigives stoffet dopamin i vores hjerne som en belønning. Det føles godt. Faren er, at dopamin er kortsigtet og vanedannende. Hvis vi satser på ”dopamin-mål”, som mange resultatmål kan kategoriseres som, glemmer vi indsatsen. Altså vejen hen imod målet. Satser vi derimod på indsatsen, er der flere lykkestoffer at hente i hjernen. Og netop derfor er det vigtigt for os at være bevidste om, hvad vores mål er. Fordi vi ønsker at vores liv har mening og fordi vores gamle hjerner kan vildledes i den moderne digitale verden. Det er så nemt at lade sig forføre af omsætning, antal opkald, antal ansatte, antal likes eller antal solgte produkter. Og mere vil have mere.

Mål er vigtige fordi de gør os bevidste. De minder os om, hvad der er vigtigst når mobilen ringer mens vi står i børnehaven for at hente poden, eller når en kunde ønsker mere tid eller service, selvom det ikke indgår i kontrakten.


Sæt de rigtige mål og få succes

Det handler altså ikke om at afskaffe målsætninger. Det handler derimod om, at blive bevidst om de mål, der rummer vores følelser og menneskelige behov. Vores følelser skelner ikke imellem arbejdsliv og privatliv. Det gør mine i hvert fald ikke. De forholder sig heldigvis heller ikke til om noget er målbart, realistisk eller tidsbestemt. Og jeg kan rent faktisk stole på, at målet er attraktivt, hvis det kommer fra mine følelser.

Når jeg sætter mål for mig selv så handler de i bund og grund om, hvem jeg gerne vil være. Hvem vil jeg gerne være som sælger/kollega/mor/selvstændig/veninde osv. Prøv engang at stille dig selv det spørgsmål. ”Hvem vil jeg gerne være som …”.

Som salgscoach er et klassisk spørgsmål i mit repertoire, at spørge mine kunder, hvem de gerne vil være som sælger. Det ligger implicit i spørgsmålet, at du kan vælge din form og metode, at du ikke behøver at gå på kompromis med din integritet eller dit fag. Det er inden for din kontrol, for det er et mål, der fokuserer på dine handlinger. Det betyder også, at du opnår succes uanset finansielt resultat, hvis du yder den indsats, du har sat dig for. Du kan være stolt.

Det her er altså en opfordring til ledere, selvstændige og alle andre, der ønsker at arbejde med personlig udvikling: sæt de rigtige mål, hver dag, både for dig og dine ansatte.

Kontaktoplysninger

Næsseslottet, Dronninggårds Allé 136, 2840 Holte
+45 30 25 19 00

Mailchimp