Feedback og målsætning

Feedback og målsætning er ledelsesværktøjer, der er afgørende for både udvikling og trivsel blandt medarbejderne. God feedback handler om langt mere end hvad du siger. Det handler også om dine intentioner og evne til at lytte.

Specifikke og helt konkrete mål er afgørende for en medarbejders udvikling og motivation. De gode mål hjælper lederen med at give feedback undervejs, fordi de er så konkret formuleret at feedback får fokus på handlingen og ikke på personen. Den konkrete feedback er lettere at tage ind, forstå og handle på for medarbejderen og kollegaen.

Når I arbejder med målsætning og feedback vil I samtidig naturligt udvikle en feedback kultur, der skaber øget motivation, trivsel og udvikling af jeres medarbejdere. Et fokus for kurset kan være at tage skridt imod udvikling af en feedbackkultur

Målgruppe

Ledere og medarbejdere med ansvar for udviklingssamtaler.

Personligt udbytte

Som deltager får du værktøjer til at sætte konkrete og motiverende mål, der muliggør præcis og personlig feedback. Du får spørgeteknikker og værktøjer til at give feedback med fokus på handlinger og adfærd, der muliggør personlige og svære samtaler lettere.

Virksomhedens udbytte

Som virksomhed vil de rette mål og en feedbackkultur øge trivsel og motivation hos medarbejderne.

Metode

Kurset foregår som en workshop med lige dele øvelser og teori. Kurset vil anvende organisations- og socialvidenskabelige teorier og empiri samt praktiske værktøjer og eksempler. Kurset tilpasses virksomhedens behov og deltagernes erfaring og engagement og ønsker for fokus.

Form

Kurset kan bygges op omkring 1⁄2 – 1 hel dag. Alle kurser tilbydes på dansk eller engelsk og kan afholdes hos Rapohr på Næsseslottet i Holte eller hos jer.