Netværk – Dyrk din sociale kapital

Netværk er en primær kilde til både virksomheders og individers succes har empiriske studier påvist. Netværk er vores sociale kapital; det er kernen til at tiltrække de rigtige medarbejdere og kunder og det giver viden og adgang til kompetencer. Jo mere strategisk du er med dit netværk, jo mere kan du opnå.

Studierne i sociale netværk viser også at netværk ikke kun er de ekstroverte forundt. De anbefalede metoder går på tværs af personligheder og kan anvendes af alle.

På dette kursus afdækker vi det individuelle netværk, I får en indsigt i netværksstudier og konkrete stratgier til at arbejde aktivt med jeres netværk både på sociale medier og ansigt til ansigt.

Målgruppe

Teams eller individer der vil udvikle deres netværk til at opnå øget succes.

Personligt udbytte

Som deltager får du overblik over og indsigt i dit eget netværk. Du får konkrete metoder du kan anvende til at udvikle netværket og arbejde målrettet og strategisk med det fremover. Som team får I indsigt i jeres fælles og individuelle netværk, hvordan I kan spille hinanden ind og øge netværket. I får konkrete værktøjer til strategisk at udvikle jeres netværk og kompetencer til øget succes.

Virksomhedens udbytte

Som virksomhed vil både individuelle og team netværk øge virksomhedens samlede netværk. I vil få større adgang til viden og kompetencer, forretningsudvikling og forståelse for markedet.

Metode

Kurset foregår som en workshop med lige dele øvelser og teori. Kurset vil anvende organisations- og socialvidenskabelige teorier og empiri samt praktiske værktøjer og eksempler. Kurset vil formes af deltagernes erfaring og engagement og ønsker for fokus.

Form

Kurset kan bygges op omkring 1-2 hele dage. Alle kurser tilbydes på dansk eller engelsk og kan afholdes hos Rapohr på Næsseslottet i Holte eller hos jer.