Skip to main content

OPTIMERING AF TILBUDSKOMPETENCERNE HOS KRÜGER

Der skulle læres hurtigt og det skulle være helt konkret for Krüger, for der kom flere og flere udbud.

HÅRD KONKURRENCE

Igennem næsten 120 år har Krüger arbejdet med vandbehandling til kommuner, forsyninger og industrien. De har masser af gode relationer, er anerkendt for stor ekspertise og har et rigtig stærkt brand i deres markeder.

Da mange af deres kunder er statslige eller kommunalt ejede forsyninger og da byggeri, totalrenovering eller totalrådgivning oftest er store og langvarige projekter, så er ydelserne i udbud.

Konkurrencen er hård og udbudsmaterialerne er komplekse. Evalueringer fra nogle tilbud gav Krüger indtryk af, at de skulle lære at forbedre deres formidling, så værdien af deres ydelser fremstod klart for kunden. 

MARKEDET RYKKER SIG MED FLERE UDBUD

Krüger afgiver jævnligt tilbud og markedschef Theis Gadegaard oplevede at mængden øgedes. Derfor ønskede han en løsning, hvor de hurtigt kunne lære og omgående kunne implementere forandringerne.

Theis fandt RApohr’s online kursusforløb, der kunne igangsættes hurtigt og give alle Krügers salgsansvarlige nogle nye værktøjer til at skrive sælgende. Allerede 2 uger efter første kontakt deltog de salgsansvarlige i første online modul.

Deltagerne fik en række konkrete opgaver, de skulle løse efter hvert modul og vi samlede op i et online møde, hvor der blev givet feedback og stillet spørgsmål.

Siden da er RApohr blevet involveret i flere væsentlige udbud som Krüger byder på, så Krüger kan bibeholde den øgede win-rate.  

“Vi har rygende travlt med at skrive gode tilbud til vores kunder, og det er ressourcekrævende. For at øge vores win-rate havde brug for hurtig og meget konkret inspiration til at forbedre vores chancer for at vinde. Det fik vi fra RApohr’s online forløb.

Det var helt konkrete værktøjer, vi hurtigt kunne anvende selv, og opfølgningen med opgaver og feedback undervejs gav det ekstra fælles skub, folk havde brug for.

Det er også årsagen til at vi fortsat bruger RApohr til nogle af de vigtige tilbud, og vi holder fast i de nye metoder. For vi kan jo se at det virker.”


– Theis Gadegaard, Markedschef, Krüger Veolia